Uncategorized

dożynki 2019

w niedzielę na Mszy św.  o godz. 10:00 dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne zbiory i Jego dary, wzywając Jego opieki i hojności w nadchodzącym roku. Prosiliśmy o chleb dla każdego. Mieliśmy tez możliwość wysłuchać pięknej homilii o  wartości i znaczeniu chleba, o szacunku jaki winniśmy mieć do każdej najmniejszej okruszyny tego Bożego daru.