Piątek 8 września – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Posted Posted in Uncategorized

W polskiej tradycji  nazywane jest także świętem Matki Bożej Siewnej. Polecając Bożej Opatrzności za przyczyna i wstawiennictwem Matki Bożej przyszłoroczne plony podczas Mszy Św. o godz. 10:00  i  19:00  , pamiętajmy ,że jesteśmy „uprawna rolą”  na którą pada ziarno słowa Bożego . Jaki wyda  ono owoc w moim życiu? – oto pytanie jakie warto sobie postawić w […]

3 wrzesień 2017 – 22 niedziela zwykła

Posted Posted in Uncategorized

EWANGELIA Mt 16, 21-27 Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go […]

XXI niedziela zwykła – 27 sierpień 2017

Posted Posted in Uncategorized

EWANGELIA Mt 16, 13-20 Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał […]

Niedziela 27 sierpień – Msza Św. dla dzieci o 12:30

Posted Posted in Uncategorized

Jak co tydzień,podczas niedzielnej liturgii nie zabrakło wspaniałej atmosfery wśród śpiewu dzieci .To ostatnia niedziela  w naszej parafii Ojca Krzysztofa ,który dziś zachęcał do odważnej chrześcijańskiej postawy , która była by odpowiedzią na zapytanie Pana Jezusa z Ewangelii ,,A wy za kogo mnie uważacie?”  i o tym , że w dzisiejszych czasach Kościól katolicki potrzebuje […]

78 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Posted Posted in Uncategorized

Papież Franciszek wzywa nas wszystkich do modlitwy o pokój na świecie: “Chciałbym prosić Boga, abyśmy my, chrześcijanie, bracia wyznający inne religie, każdy mężczyzna i kobieta dobrej woli wołali z mocą: przemoc i wojna nigdy nie są drogą do pokoju! “Niech ucichnie szczęk broni! Wojna oznacza zawsze klęskę pokoju, jest zawsze porażką dla ludzkości”. Włączmy się i […]