Uncategorized

Wizyta Rektorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

W poniedziałek i wtorek  gościliśmy Ks.prof.dra hab.Antoniego Dębińskiego -Rektora KUL  oraz Prorektora  p.prof.dra hab.Pawła Smolenia.  Nasi drodzy goście wyrazili pragnienie spotkania się z naszymi parafianami po Mszy świętej  , co miało miejsce we wtorek. Na spotkaniu  Ks.Rektor w bardzo obrazowy sposób opowiedział nam losy wspaniałej uczelni jaką reprezetuje i  której przewodzi . Katolicki Uniwersytet obchodzi w tym roku 100 lecie istnienia -co nieprzypadkowo zbiega się ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Panowie zwiedzili miasto  i wyrazili podziw i zachwyt wnętrzem naszego Sanktuarium . Rektorzy zaprosili uczestników spotkania do odwiedzenia  KUL-u, wyrazili także serdeczne podziękowania za serdeczne i miłe przyjęcie  na ręce Ks.Proboszcza ,zapewniając o swojej modlitwie za naszą parafię i obiecując swój ponowny przyjazd.