Uncategorized

Podziękowania od Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej w Londynie

Serdecznie dziękujemy wszystkim na których pomoc mogliśmy liczyć:

Wojciech Bałtrukiewicz , Magdalena i Ireneusz Jurgielewicz , Marek Konkol , Danuta Lietzau, Aneta i Błazej  Nowaccy, Jolanta Olech , Michał Pietras , Artur i Karolina Robaczewscy z  zespołem  oraz p. Jakub  i p. Julian