Uncategorized

Spotkanie Zawierzeniowe Niepokalanemu Sercu Maryi -Sobota godz. 18:00

Serdecznie zapraszamy na spotkanie zawierzeniowe. Na którym oddajemy się Matce Bożej , aby przez to oddać się Panu jezusowi. Na każdym spotkaniu oddajemy nasze sprawy ,osobiste , rodzinne , zawodowe wszystkie te prośby zawierzamy na odwrocie aktu ,który podpisujemy i który zostaje pobłogosławiony przez kapłana.  Od  kilku miesięcy , od których trwają spotkania zawierzeniowe  otrzymujemy informacje o otrzymanych łaskach ,które wydarzyłay sie od momentu zawierzenia się Matce Bożej : uleczenia z chorób, uleczenia skóry , poprawy relacji rodzinnych , sytuacji mieszkaniowych , zatrudnienia i innych. Jednocześnie prosimy wszystkich ,którzy otrzymali jakieś łaski o zgłaszania tego faktu , aby te przykłądy i świadectwa pociągały innych do zawierzenia sie i modlitwy.

Zapraszamy  , sobota rozpoczęcie od godz. 18:00 ( adoracja, różaniec, Msza św,  króka konferencja , pobłogosławienie aktów)