Uncategorized

Sms z nieba

“Wszystko , o co w modlitwie prosicie,

stanie się wam,

tylko wierzcie ,że otrzymacie …

A kiedy stajecie do modlitwy , przebaczcie ,

jeśli macie co przeciw komu,

a także Ojciec wasz ,

który jest w niebie,

przebaczy wam wykroczenia wasze”