Uncategorized

Zalecenia uzupełniające dot. kościołów w związku z zaostrzeniami wprowadzonymi przez brytyjski rząd- kościoły zostają zamknięte całkowicie

Otrzymaliśmy kolejne wiadomości od Księdza Biskupa Paula McAleenana w sprawie dokumentu Ministerstwa i wypowiedzi Premiera oraz noty Księdza Kardynała. Jest to oficjalne stanowisko Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, które jest dla nas obowiązujące od tej chwili.

Zamknięcie kościołów

W związku z poleceniem wydanym wczoraj wieczorem przez Premiera, Ministerstwo Mieszkalnictwa, Wspólnot i Władz Lokalnych wydało sprzeczny komunikat dotyczący otwarcia kościołów. W opublikowanych wytycznych, było napisane „miejsca kultu religijnego powinny zostać otwarte w celu odosobnionej modlitwy”.

Polecenie jednak bardzo ściśle określa okoliczności, w jakich można wyjść z domu:

    • zakup podstawowych produktów, na przykład żywności i lekarstw, który musi być dokonywany możliwie jak najrzadziej;
    • ćwiczenia fizyczne, np. bieganie, spacer, jazda na rowerze – jeden raz dziennie, w pojedynkę lub z osobami mieszkającymi w tym samym gospodarstwie domowym;
    • w celach medycznych albo w celach zapewnienia opieki lub pomocy osobie szczególnej troski;
  • dojazd do i z pracy, ale tylko, gdy praca ta w żaden sposób nie może być wykonywana z domu.

Żaden z czterech wymienionych przypadków pozwolenia na wyjście z domu nie obejmuje odwiedzenia kościoła w celu odosobnionej modlitwy. Co więcej, pozostawienie otwartych kościołów mogłoby podważyć wolę rządu, aby ludność pozostała w domach, sam fakt, że kościoły są otwarte, mógłby zachęcać ludność do wychodzenia z domu, w tym wiele osób szczególnie narażonych na zakażenie.

Prof. Jim McManus rozmawiał z wysokim rangą urzędnikiem państwowym, i zostało dość jasno stwierdzone, że kwestie zakażenia i bezpieczeństwa w kościołach uprzednio nie zostały należycie przemyślane przez władze, i kiedy jasno wyraził opinię w tej kwestii, władze były tym przerażone i przyznały się do błędu.

Pozostawienie otwartych kościołów oznaczałoby podawanie sprzecznych wskazówek i dlatego kościoły muszą być zamknięte dla dobra innych i zatrzymania zakażeń.