Księża w Parafii

Sekretariat Parafii

 Mobile: (+44) 0 117 924 30 56

Kancelaria Parafialna

Poniedziałek- nieczynna
Wtorek-Piątek - 9:00 - 10:00
 
oraz po każdej Mszy świętej

Rada Sanktuarium

Rada Duszpasterska

Jacek Sikora
Przewodniczący
Marek Kowalewski
Z-ca Przewodniczącego
Janina Suchocka
Skarbnik
Anna Śmietanka
Sekretarz

Rada Administracyjno – Ekonomiczna

Aneta Nowacka
Prezes Rady Adminstracyjno - Ekonomicznej. Sekretarz Sanktuarium, Członek Polskiej Rady Duszpasterstwa Europy Zachodniej
Grzegorz Śmietanka
Z-ca Prezesa
Danuta Lietzau
Sekretarz
Michał Pietras
Gift Aid
Monika Pietras
Gift Aid
Maciej Wojciechowski
Członek rady

Inne Osoby

Elżbieta Lendzion
Opiekun scholi parafialnej
Karolina Robaczewska
Opiekun scholi parafialnej
Artur Robaczewski
Opiekun Grupy ,,Zacheusz-Bristol" i scholi parafialnej
Wojciech Bałtrukiewicz
Opiekun i instruktor ministrantów
Blazej Nowacki
Opiekun Domu Parafialnego, Obsługa Systemu Audio-Wizualnego