Adoracja Najświętszego Sakramentu – codziennie o 18:00 ( z wyj.pon)