I Festiwal muzyki sakralnej w Bristolu regulamin

ORGANIZATORZY:

Lokalna Polska Misja Katolicka w Bristolu

Polish Church,Cheltenham Road , BS 6 5 RH, Bristol

www.ppmbo.co.ukPATRONAT HONOROWY

Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii

Ambasada RP w Londynie


ZARZĄD FESTIWALU

Ks.dr Stanisław Łabuda -Kustosz Sanktuarium

Anna Makowska – ds. muzycznych i artystycznych / warsztaty muzyczne

Danuta Lietzau

Aneta Nowacka- ds.organizacyjnychCELE FESTIWALU

 • Promocja Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
 • Propagowanie i upowszechnianie muzyki sakralnej
 • Promocja polskiej kultury poprzez piosenkę
 • Konsolidacja środowiska chóralnego
 • Dzielenie się doświadczeniami muzycznymi
 • Podnoszenie poziomu kultury muzycznej

FESTIWAL MA FORMĘ KONKURSU
Po przesłuchaniu wszystkich zespołów i  chórów ogłoszone zostaną  wyniki festiwalu

WARUNKI UCZESTNICTWA
W festiwalu mogą brać udział zespoły amatorskie (nie dotyczy dyrygentów) z Polskich Parafii  i środowisk polonijnych w Wielkiej Brytanii
Z uwagi na ograniczone warunki czasowe przeznaczone na prezentację zespołów o uczestnictwie decyduje pierwszeństwo zgłoszenia.
Utwory wyłącznie w języku polskim


CZAS I MIEJSCE
Przesłuchania konkursowe odbędą się  w dniu 15.10.2017 r.(niedziela)  w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Polskiej Parafii p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Bristolu
Rozpoczęcie festiwalu godz. 14:00

KATEGORIE
Chóry i zespoły dziecięce i młodzieżowe
Chóry i zespoły dorosłych

WARUNKI PREZENTACJI ZESPOŁU

 • Każdy zespół  przygotowuje program a’capella  ( może posłużyć się instrumentem nie wymagającym podłączenia do systemu nagłośnieniowego)
 • prezentacja składa się z dwóch utworów w języku polskim o tematyce sakralnej.
 • Czas trwania występu zespołu- maksimum 15 minut wraz z wejściem i zejściem ze sceny

  JURY
  Prezentacje zespołów będzie oceniało jury złożone z doświadczonych muzyków
  Szczegółowej ocenie podlegać będzie emisja głosu (intonacja, dykcja, spoistość barwowa), interpretacja oraz wyraz artystyczny
  Postanowienia jury są ostateczne i niepodważalne

NAGRODY
Główną nagrodą festiwalu jest Złota Lilia

Przyznawana jest dla najlepszego wykonawcy w każdej kategorii przez Kustosza Sanktuarium.
Pozostali uczestnicy uhonorowani zostaną dyplomami uczestnictwa.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Ogłoszenie wyników odbędzie się w niedzielę 15.10.2017 roku , po zakończeniu przesłuchań, gdzie przyznane zostaną Złote Lilie oraz wspólnie odśpiewany Utwór Finałowy.

Występ Finałowy odbędzie się podczas Mszy Wieczornej o godz. 19:00.

Zwycięzcy  wykonają po jednym utworze podczas Komunii Świętej, a po błogosławieństwie wszyscy uczestnicy “Barkę”.

WAŻNE INFORMACJE
a) podstawą uczestnictwa zespołu w Festiwalu jest wypełnienie i przesłanie  skanu lub zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres   shrineofmercy@gmail.com
Wraz z zgłoszeniem uczestnictwa,  prosimy również o przesłanie:
– tytuł, kopia/skan nut lub link do  utworów zgłoszonych do konkursu
– zdjęcie zespołu w formie elektronicznej
– notatka informacyjna o zespole

b) koszty dojazdu i pobytu we własnym zakresie. Na miejscu dostępny będzie punkt gastronomiczny (możliwość zakupu napojów i ciast)

c) Możliwość zamówienia obiadu dla zespołu . Zainteresowane grupy prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorem na adres   shrineofmercy@gmail.com