Księża w Parafii

Sekretariat Parafii

 Mobile: (+44) 0 117 924 30 56

Kancelaria Parafialna

Poniedziałek- nieczynna
Wtorek-Piątek - 9:00 - 10:00
 
oraz po każdej Mszy świętej

Rada Sanktuarium

Rada Duszpasterska

Jacek Sikora
Przewodniczący
Marek Kowalewski
Z-ca Przewodniczącego
Anna Śmietanka
Sekretarz

Rada Administracyjno – Ekonomiczna

Grzegorz Śmietanka
Z-ca Prezesa
Danuta Lietzau
Sekretarz
Michał Pietras
Gift Aid
Maciej Wojciechowski
Członek rady

Inne Osoby

Elżbieta Lendzion
Opiekun scholi parafialnej
Wojciech Bałtrukiewicz
Opiekun i instruktor ministrantów